Expert

Eky Kaelani

Informatieanalist

Eky Kaelani is informatieanalist Jeugdgezondheidszorg en Huisartsenoverdachten. Zij ontwikkelt en beheert datasets, uitwisselingsscenario’s en kwalificatiescripts. Hiertoe werkt zij in samenspraak met softwareleveranciers en experts uit het zorgveld.

Met haar achtergrond in de gezondheidswetenschappen, gezondheidseconomie en consultancy benadert zij vraagstukken met betrekking tot informatie-uitwisseling in de zorg vanuit verschillende invalshoeken.

Publicaties