Expert

Harmke Groot

Medisch Terminoloog

Dr.ir. Harmke Groot adviseert als Medisch Terminoloog over het gebruik van terminologiestandaarden in de zorg. Daarnaast houdt zij zich bezig met de PALGA Pathologie Thesaurus en diverse mappings naar SNOMED CT, bijvoorbeeld van contact- en voedingsallergenen. Verder is Harmke betrokken bij het PIEZO/Master Value sets Catalogue-project voor internationale uitwisseling van zorgdata in de acute setting.

Harmke is gepromoveerd epidemioloog en heeft uitgebreide ervaring met value-based health care in de ziekenhuissector. Ze is als medisch terminoloog bij Nictiz het aanspreekpunt voor zorgprofessionals die een terminologiestandaard willen toepassen. Het is haar doel om een brug te slaan tussen zorgpraktijk, onderzoek en techniek.

Publicaties