Expert

Harmke Groot

hgroot@nictiz.nl

Harmke Groot adviseert als Medisch Terminoloog  over het gebruik van terminologiestandaarden in de zorg en houdt zich bezig met de PALGA Pathologie Thesaurus en diverse mappings naar SNOMED CT, bijvoorbeeld van contact- en voedingsallergenen. Verder is zij betrokken bij het PIEZO/Master Value sets Catalogue-project voor internationale uitwisseling van zorgdata in de acute setting.    

Met haar achtergrond in epidemiologie en value-based healthcare en haar werkervaring als onderzoeker in diverse ziekenhuizen is Harmke het aanspreekpunt voor zorgprofessionals die een terminologiestandaard willen toepassen. Het is haar doel om een brug te slaan tussen zorgpraktijk, onderzoek en techniek.

Publicaties