Expert

Hernany Silva Costa Melo

06-86880332 Silvacostamelo@nictiz.nl

Informatieanalist Hernany Silva Costa Melo houdt zich voornamelijk bezig met de standaardisatie, de doorontwikkeling en het beheer van het medicatieproces (informatiestandaard Medicatieproces en informatiestandaard Contra-indicatie en Overgevoeligheid i.o.). Hij is als coauteur betrokken bij de revisie van de NEN7503, Digitaal receptenverkeer. Dit is de eerste NEN-norm onder het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Met zijn achtergrond als gezondheidswetenschapper benadert hij de vraagstukken met betrekking tot gegevensuitwisseling in de zorg vanuit verschillende perspectieven.

Publicaties