Expert

Irene van Duijvendijk

Als adviseur houdt Irene van Duijvendijk zich bezig met patiëntparticipatie, value based healthcare en ‘samen beslissen in de spreekkamer’. Zij verbindt zorgorganisaties, softwareleveranciers en nationale partijen met elkaar om standaardisatievraagstukken op te lossen. Irene is expert in persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), omdat zij projectleider Standaarden in MedMij is geweest. Haar roots liggen in de verpleegkundige zorg en zij is afgestudeerd in gezondheidswetenschappen.

Publicaties

Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

Samen beslissen in de spreekkamer vraagt om standaardisatie

ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland

Alle afspraken met zorgverleners in een overzicht

Helpt u mee om patienten toegang te geven tot zorggegevens?

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met hun zorgverleners?

Volledige Basisgegevensset Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen

Diabetespatienten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

Graag uw feedback over de patientspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij

Denkt u mee MedMij

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

Patienten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patient journey Roos Dalstra MedMij

Nictiz levert de eerste MedMij standaarden

MedMij begint nu ook voor patient vorm te krijgen

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland brede FHIR profielen

Het RDC als checklist voor projecten

Het iCare platform leeft

Presentatie programma Meer regie over gezondheid

Veilig omgaan met eHealth – dit zeggen de experts

Een deur naar de rest van de wereld MIC2015

“Een deur naar de rest van de wereld”

Aanvullende beheersafspraken eOverdracht

Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?

Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg

Een wegwijzer naar informatiebronnen voor zorg op afstand en domotica

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?

eOverdracht in de care, stand van zaken

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?

Quick Reference Card: Voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens

Tips voor efficiente overdracht van verpleegkundige gegevens