Expert

Irene van Duijvendijk

Als adviseur houdt Irene van Duijvendijk zich bezig met patiëntparticipatie, value based healthcare en ‘samen beslissen in de spreekkamer’. Zij verbindt zorgorganisaties, softwareleveranciers en nationale partijen met elkaar om standaardisatievraagstukken op te lossen. Irene is expert in persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), omdat zij projectleider Standaarden in MedMij is geweest. Haar roots liggen in de verpleegkundige zorg en zij is afgestudeerd in gezondheidswetenschappen.

Publicaties

Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg
Samen beslissen in de spreekkamer vraagt om standaardisatie
ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland
Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar
Patient journey Roos Dalstra MedMij
Het RDC als checklist voor projecten
Presentatie programma Meer regie over gezondheid
Veilig omgaan met eHealth – dit zeggen de experts
Een deur naar de rest van de wereld MIC2015
“Een deur naar de rest van de wereld”
Aanvullende beheersafspraken eOverdracht
Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats
Referentiedomeinenmodel care versie 2.0
Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0
eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers
Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?
Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg
Een wegwijzer naar informatiebronnen voor zorg op afstand en domotica
Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?
eOverdracht in de care, stand van zaken
Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?
Quick Reference Card: Voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens
Tips voor efficiente overdracht van verpleegkundige gegevens