Expert

Jaco van Duivenboden

Senior adviseur e-health Jaco van Duivenboden adviseert over nieuwe ontwikkelingen in zorg & ICT en e-health. Zijn interesse is breed; onderwerpen die zijn specifieke aandacht hebben zijn de kwaliteit van e-health, ethiek en het structureel verbeteren van de informatie-uitwisseling in de zorg. Kennis verzamelen en delen is zijn passie.