Expert

Jan van Putten

Senior adviseur, landelijk coördinator programma Met Spoed Beschikbaar

Jan van Putten is landelijk coördinator in het programma Met Spoed Beschikbaar. Jan houdt zich bezig met de ondersteuning van de regionale koplopertrajecten en de uitwerking van de landelijke uitrol. Met zijn achtergrond en ervaring in diverse implementatie trajecten in de zorg benadert hij de informatie-uitwisseling in de zorg vanuit de implementatie in de zorgorganisatie én processen in de keten. Voor vraagstukken met betrekking tot de implementatie van informatie standaarden en informatie-uitwisseling kun je met Jan contact opnemen.

Publicaties