Expert

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal

Karlijn de Bruin is eHealth-adviseur Internationaal en werkt  aan verschillende interoperabiliteits- en beleidsvraagstukken binnen Nederlandse en Europese consortia. Vanwege haar brede studie Gezondheidswetenschappen, houdt ze zich graag bezig met verschillende perspectieven en rollen binnen de gezondheidszorg. Momenteel schrijft ze op Europees niveau beleidsaanbevelingen voor people empowerment en stelt ze zich wat technischer op binnen de grensoverschrijdende informatieoverdracht tussen Nederland en Duitsland. Ook is ze betrokken bij het opstellen van een uniform exchange format binnen Europa. Daarnaast oriënteert zij zich sinds kort op standaarden, binnen haar nieuwe functie als secretaris voor SDO-NL.

Betrokken bij

Publicaties