Expert

Leanne Kool

Informatieanalist
06-21715648 kool@nictiz.nl

Leanne Kool is bij Nictiz werkzaam als informatieanalist bij het programma Medicatieoverdracht. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het beheer van de informatiestandaarden voor het medicatieproces en is betrokken bij de implementatiepijlers ‘Medicatie’ en ‘Patiënt & cliënt’. Met haar achtergrond als consultant, medische databaseonderzoeker en biomedische gezondheidswetenschapper benadert ze de vraagstukken over de digitale uitwisseling van medicatiegegevens vanuit diverse invalshoeken. Met een analytische blik, maar met het zorgproces altijd in het vizier.

Publicaties