Expert

Maayke Klinkenberg

Sr. e-health adviseur Internationaal
Klinkenberg@nictiz.nl

Maayke is als adviseur internationaal actief betrokken bij grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. De ervaring die zij heeft opgedaan als ICT-adviseur bij ziekenhuizen past zij toe in internationale projecten waarbij Nictiz betrokken is. Als klinisch informaticus (TU/e) is haar doel een brug te slaan tussen zorgpraktijk, beleid en techniek. De verschillende manieren waarop hier invulling aan wordt gegeven in onze buurlanden en elders in Europa, hebben haar bijzondere belangstelling.

Betrokken bij

Publicaties