Expert

Marinka de Jong

Marinka de Jong-Fintelman is als senior adviseur verbonden aan het programma Patiëntparticipatie & eHealth. Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd die de positie van de patiënt in het zorgproces versterken. Ze is oprichter van het platform Patiënt en eHealth wat onder het programma valt. Ze is medeverantwoordelijk voor de thema’s die binnen het programma aandacht krijgen: gebruiksvriendelijkheid, het eConsult, samen dossiers opbouwen, de rol van de zorgverlener binnen eHealth, online inzage en ethiek. Rondom deze thema’s worden seminars en workshops gegeven, kennis opgebouwd en gedeeld en kennisproducten ontwikkeld.

Publicaties

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (PC en Mac versie)

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (mobiele versie)

Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen

ehealth week 2018

Patient en zorgverlener, partners in eHealth

Kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

Een informatiestelsel voor en door de patiënt

Eerlijke informatie over eHealth

Zorgverlener en patient partners in eHealth

Online inzage hoe regel ik dat?!

Kennismagazine het eConsult bij de huisarts

Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk

Bijeenkomst Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

De Ehealthweek: het is net carnaval!

Kennismagazine ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!’ live

Agenda bijeenkomsten platform Patiënt en eHealth 2017

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 1

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving deel 2

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 3

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 4

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 5

Zorg, een toekomstige online omgeving: deel 6

Patiëntportalen hoe staat de markt ervoor MIC2015

Hoe pas ik eHealth in samenwerkingsverbanden toe?

Zeven uitgangspunten voor eHealth diensten voor patiënten

Handreiking patiëntauthenticatie voor patiëntportalen

8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen

Referentie Systeemfuncties Model voor eHealth-toepassingen

De businesscase als succesfactor voor eHealth diensten

ePub: Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten

MIC_2011_Verwachtingen van patiënten over portalen

Succesfactoren van patiëntportalen: een verkenning