Expert

Marinka de Jong

Marinka de Jong-Fintelman is als senior adviseur verbonden aan het programma Patiëntparticipatie & eHealth. Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd die de positie van de patiënt in het zorgproces versterken. Ze is oprichter van het platform Patiënt en eHealth wat onder het programma valt. Ze is medeverantwoordelijk voor de thema’s die binnen het programma aandacht krijgen: gebruiksvriendelijkheid, het eConsult, samen dossiers opbouwen, de rol van de zorgverlener binnen eHealth, online inzage en ethiek. Rondom deze thema’s worden seminars en workshops gegeven, kennis opgebouwd en gedeeld en kennisproducten ontwikkeld.