Expert

Marinka FIntelman

Marinka Fintelman is als senior adviseur verbonden aan het programma Patiëntparticipatie & eHealth. Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd die de positie van de patiënt in het zorgproces versterken. Ze is oprichter van het platform Patiënt en eHealth wat onder het programma valt. Ze is medeverantwoordelijk voor de thema’s die binnen het programma aandacht krijgen: gebruiksvriendelijkheid, het eConsult, samen dossiers opbouwen, de rol van de zorgverlener binnen eHealth, online inzage en ethiek. Rondom deze thema’s worden seminars en workshops gegeven, kennis opgebouwd en gedeeld en kennisproducten ontwikkeld.

Publicaties

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (PC en Mac versie)
Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (mobiele versie)
Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen
Kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth
Een informatiestelsel voor en door de patiënt
Eerlijke informatie over eHealth
Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk
De Ehealthweek: het is net carnaval!
Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 1
Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving deel 2
Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 3
Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 4
Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 5
Zorg, een toekomstige online omgeving: deel 6
Patiëntportalen hoe staat de markt ervoor MIC2015
Zeven uitgangspunten voor eHealth diensten voor patiënten
Handreiking patiëntauthenticatie voor patiëntportalen
8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen
Referentie Systeemfuncties Model voor eHealth-toepassingen
De businesscase als succesfactor voor eHealth diensten
ePub: Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten
MIC_2011_Verwachtingen van patiënten over portalen
Succesfactoren van patiëntportalen: een verkenning