Expert

Marja Verwoerd

Programmamanager Medicatieoverdracht

Op dit moment is Marja programmamanager Medicatieoverdracht. Met haar team spant zij zich tot het uiterste in zodat iedere zorgverlener binnenkort met een druk op de knop een helder, actueel overzicht van het werkelijke medicijngebruik van een patiënt kan zien. Samen met partijen met uiteenlopende belangen werkt Marja aan dé standaard voor efficiëntere uitwisseling van medicatiegegevens en betere patiëntveiligheid.

Publicaties