Expert

Michael Tan

Product manager
06-43775461 tan@nictiz.nl

Productmanager Michael Tan is verantwoordelijk voor het medicatie, perinatologie- en het jeugdgezondheidszorgdomein. Daarnaast is Michael lid van NEN en ISO/TC215 werkgroep 6, actief lid van HL7 Nederland, co-chair van IHE-pharmacy en co-chair van HL7 Patient Care International. Ook verzorgt hij gastcolleges bij de TU Delft en het AMC over informatiestandaarden in de zorg en medicatieveiligheid.

Publicaties

ICT-zorg goed voor je nieren
Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld
Veelgestelde vragen voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ
Functioneel ontwerp Medicatieproces juli 2016
De PWD standaard 10 juli 2014
PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0
PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5
PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0
PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0
PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F
PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0
PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0
PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0
PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0
PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0
PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0
PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1
PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0
PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0
HL7v3-domeinspecificatie Condition
HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy
HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces erratum
HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces
Ontwerp medicatieproces
Definitie conditiedomein
Definitie medicatiedomein
Erratum HL7v3 domeinspecificatie Condition 6.12.1
HL7v3 domeinspecificatie Condition 6.12.1
Erratum HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy 6.12.1
HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy 6.12.1
HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces 6.12.1
Ontwerp medicatieproces 6 12 1
Definitie conditiedomein 6.12.1
Definitie medicatiedomein 6 12 1