Expert

Sigrid Jansen

Sigrid is adviseur zorgsector en werkt als projectleider Wet Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) bij Nictiz. Daarnaast werkt zij als adviseur mee in het project Nationale Bibliotheek Zorg ICT standaarden om de toegankelijkheid van zorg ICT-standaarden voor gebruikers te verbeteren. Met haar achtergrond in de tweedelijnszorg (ziekenhuisapotheker) benadert ze informatie-uitwisseling in de zorg vanuit diverse invalshoeken. Haar persoonlijke drijfveer is dat zij gelooft dat goede informatie-uitwisseling in de zorg een essentiële rol speelt in het verbeteren van de gezondheid van mensen. En daar levert ze graag haar bijdrage aan.

Publicaties

Met de Wegiz maken we de zorg veiliger