Expert

Trudy Hagg

Informatieanalist

Trudy Hagg werkt bij Nictiz als informatieanalist. Zij is betrokken bij het beheer en de ontwikkeling van informatiestandaarden en heeft hierbij speciale aandacht voor het programma MedMij, de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Vaccinaties. Zij richt zich op het samenbrengen en helder krijgen van de informatiebehoefte van betrokkenen in het zorgveld en vertaalt naar en adviseert over functionele mogelijkheden voor digitale informatie-uitwisseling. Met haar achtergrond vanuit de revalidatie en het informatiemanagement brengt zij graag de wereld van de zorgprofessional, patiënt en informatiesystemen bij elkaar om zo tot optimale uitwisseling van kwalitatieve gezondheidsinformatie te komen.

Betrokken bij

Publicaties