Expert

Victor van Hagen

Productmanager MedMij
06-86877195 hagen@nictiz.nl

Victor van Hagen is productmanager MedMij. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Samen met stakeholders en de stichting MedMij ontwikkelt en beheert Nictiz de informatiestandaarden en het stelsel van standaarden die zijn toegelaten tot MedMij. Victor is een informatiespecialist met 20 jaar ervaring als productontwikkelaar voor de publieke en commerciële sector. Hij heeft een passie voor de vraaggerichte ontwikkeling van producten en diensten. Wilt u toelichting over MedMij? Dan kunt u altijd contact opnemen met Victor.

Betrokken bij

Publicaties