Expert

Wouter de Haan

Wouter de Haan is lid van het Management Team van Nictiz en verantwoordelijk voor de afdeling Generieke Standaarden. Hij heeft een bestuurskundige achtergrond en langjarige ervaring met de bestuurlijk-strategische aspecten van informatiemanagement. Voorheen werkte hij in het onderwijs en het gemeentelijk domein. Nu werkt Wouter aan het creëren van condities en het smeden van samenwerkingsverbanden voor het daadwerkelijk implementeren en gebruiken van generieke standaarden voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Ook is hij verantwoordelijk voor de voorbereiding op de mogelijke wettelijke taak die Nictiz gaat krijgen voor het beheer van het stelsel van informatiestandaarden in de zorg.

Publicaties