Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie

Geboortezorg webinars

Met het overkoepelende thema ‘Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie’ organiseerden Perined, VIPP Babyconnect en Nictiz in september 2020 drie webinars voor ICT-leveranciers in de geboortezorg en JGZ.

Gemist? Bekijk de webinars hieronder terug.

Zorginformatiebouwstenen en FHIR als belangrijke ingrediënten
De webinars geven inzicht in belangrijke onderdelen en voorwaarden om tot een succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie te komen, waarbij de focus ligt op de toepassing van zorginformatiebouwstenen (zibs), FHIR-profielen en hoe we hier in de praktijk mee omgaan. De webinars geven antwoorden op de de volgende vragen:

  • Waarom zijn zibs in de geboortezorg nodig?
  • Wat kunt u in het werkproces met de zibs doen?
  • Welk impact heeft dat voor het informatiesysteem?
  • Hoe worden zibs omgezet in FHIR resources?
  • Hoe worden deze zibs in FHIR in de praktijk uitgewisseld?
Webinars terugkijken

Webinar Geboortezorg en Zorginformatiebouwstenen – 1 september 2020

Presentatoren:
William Goossen, adviseur Results4Care
Durk Berks, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis
Marc de Graauw, HL7 expert van Nictiz

Tijdens dit webinar nemen de presentatoren William Goossen, Durk Berks en Marc de Graauw u mee in de wereld van zorginformatiebouwstenen, zogeheten zibs. Wat zijn het? Wat komt er kijken bij zibs. Vervolgens kijken we concreter naar zibs in de geboortezorg. Waarom is het belangrijk, hoe worden zib’s toegepast en hoe gebruikt u ze.

Webinar Zibs on FHIR – 9  september 2020

Presentatoren:
Marc de Graauw, HL7 expert van Nictiz
Lillian Minne, FHIR expert van Nictiz

Tijdens dit webinar vertellen de presentatoren Marc de Graauw en Lillian Minne over FHIR. Dit is een standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen. Wat is FHIR, waar wordt FHIR allemaal toegepast en laten we zien hoe FHIR toegepast wordt in de geboortezorg aan wat voorbeelden en een demo.

Webinar Geboortezorg FHIR bij VIPP Babyconnect – 15 september 2020
Presentator:
Jorrit Spee – Projectleider Ontwikkeling bij VIPP Babyconnect
Het laatste webinar in de serie bouwt voort op de eerste twee en maakt de vertaling naar de praktijk. Dit webinar laat u zien hoe de zibs met FHIR-resources bij VIPP Babyconnect worden ingezet om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren.