Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie

Geboortezorg webinars

Perined, VIPP Babyconnect en Nictiz organiseren drie webinars voor ICT leveranciers binnen het thema: ‘Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie’. De webinars gaan in op belangrijke onderdelen en voorwaarden om tot een succesvolle uitwisseling van geboortezorginformatie te komen, waarbij de focus ligt op de toepassing van zorginformatiebouwstenen (zibs), FHIR profielen en hoe wij in de praktijk hiermee willen omgaan. De webinars geven antwoorden op de de volgende vragen:

  • Waarom zijn zibs in de geboortezorg nodig?
  • Wat kunt u in het werkproces met de zibs doen?
  • Welk impact heeft dat voor het informatiesysteem?
  • Hoe worden zibs omgezet in FHIR resources?
  • Hoe worden deze zibs in FHIR in de praktijk uitgewisseld?

Deelname is gratis. U kunt deelnemen aan één of meerdere webinars. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een paar dagen voorafgaand aan het webinar een deelname link.

De volgende webinars staan de komende tijd op het programma:

Datum en tijd

Webinar

Organisatie

1 september 2020 (16.00-17.15 uur) Geboortezorg en Zorginformatiebouwstenen (zibs) Perined en Nictiz
9 september 2020 (16.00-17.00 uur) Zibs on FHIR bij geboortezorg Nictiz
15 september 2020 (16.00-17.00 uur) Geboortezorg FHIR bij VIPP Babyconnect Babyconnect
Geboortezorg en Zorginformatiebouwstenen (zibs)

Wanneer?
Datum: 1 september 2020
Tijdstip: 16.00 – 17.15 uur

Presentatoren:
William Goossen, adviseur Results4Care
Durk Berks, gynaecoloog Dijklander ziekenhuis
Marc de Graauw, HL7 expert van Nictiz

Tijdens dit webinar nemen de presentatoren William Goossen, Durk Berks en Marc de Graauw u mee in de wereld van zorginformatiebouwstenen, zogeheten zibs. Wat zijn het? Wat komt er kijken bij zibs. Vervolgens kijken we concreter naar zibs in de geboortezorg. Waarom is het belangrijk, hoe worden zib’s toegepast en hoe gebruikt u ze.

Meedoen is makkelijk: meld je aan en je ontvangt de dag voor de webinar een link om in te loggen.

Zibs on FHIR bij geboortezorg

Wanneer?
Datum: 9 september 2020
Tijdstip: 16.00 – 17.00 uur
 
Presentatoren:
Lillian Minne, FHIR expert van Nictiz
Marc de Graauw, HL7 expert van Nictiz

Dit webinar geeft u meer informatie over FHIR. Dit is een standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen. Wat is FHIR, waar wordt FHIR allemaal toegepast en laten we zien hoe FHIR toegepast wordt in de geboortezorg aan wat voorbeelden en een demo.

Meedoen is makkelijk: meld je aan en je ontvangt de dag voor de webinar een link om in te loggen.

Geboortezorg FHIR bij VIPP Babyconnect

Wanneer?
Datum: 15 september 2020
Tijdstip: 16:00 – 17:00 uur

Presentatoren:
Jorrit Spee – Projectleider Ontwikkeling bij VIPP Babyconnect
Thomas Nap – Projectmedewerker R&D bij VIPP Babyconnect
Het laatste webinar in de serie bouwt voort op de eerste twee en maakt de vertaling naar de praktijk. Dit webinar laat u zien hoe de zibs met FHIR-resources bij VIPP Babyconnect worden ingezet om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren.

Meedoen is makkelijk: meld je aan en je ontvangt de dag voor de webinar een link om in te loggen.

Webinar gemist? Bekijk hier de laatste webinars