Richtlijn / handleiding

Gebruikershandleiding BITS: beheer SNOMED CT

Auteur(s)
Andra Schmohl en Feikje Hielkema-Raadsveld
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
08/07/2015
Bestand
​Dit document beschrijft hoe BITS is ingericht om het beheer van SNOMED CT in Nederland te ondersteunen. Het geeft een beschrijving van de inrichting van BITS en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van wijzigingsverzoeken van belang zijn. De gebruikers van BITS die wijzigingsverzoeken indienen en/of raadplegen zijn de doelgroep waarvoor dit document is geschreven. Een beschrijving van de beheerders functionaliteiten van BITS wordt dan ook buiten beschouwing gelaten.