Richtlijn / handleiding

Handleiding bij dataset XDS

Auteur(s)
Albert-Jan Spruyt (Nictiz), Henk Hutink (Nictiz), Jan van Kuyk (MedicalPHIT), Robert Jan Besselink (E.novation), Pim Philipse (Rogan-Delft), Walco van Loon (Forcare)
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
23/09/2011
Bestand

Om digitale beelduitwisseling in Nederland te realiseren is een landelijke dataset nodig. Deze dataset is gebaseerd op IHE-profielen, Dicom en LOINC. Technische kennis evenals kennis van deze standaarden is gewenst om de dataset goed te kunnen begrijpen.

​Deze handleiding gaat inhoudelijk in op de velddefinities van de metadata die behoort bij het XDS-profiel. Dit is het profiel waarmee beelden en verslagen extramuraal gecommuniceerd kunnen worden.