Richtlijn / handleiding

Referentie Systeemfuncties Model voor eHealth-toepassingen

Auteur(s)
Paul Epping (Epping Consultancy BV.), Ron van Holland (Parnassia Groep), Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz), Johan Krijgsman (Nictiz), Jan Wouda (McKesson Nederland).
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
11/12/2012
Bestand
Het RSM heeft als doel te ondersteunen bij het vaststellen, ontwikkelen en implementeren van diensten voor patiënten in het kader van internet- en online zorg. Het RSM kan gebruikt worden voor use cases, programma van eisen, als communicatiemiddel of als kapstok voor gegevensuitwisseling tussen toepassingen. Deze punten worden later in dit document toegelicht.De documentatie van het Referentie Systeemfuncties Model voor eHealth-toepassingen voor patiënten bestaat uit:
  • Een matrix met systeemfuncties voor internetzorg die zijn geclusterd tot vier functiepatronen en functiecategorieën. Per functie of functiegebied/categorie is een globale beschrijving gegeven.
  • Definities van de gebruikte begrippen in het Referentie Systeemfuncties Model voor eHealth toepassingen voor patiënten (RSM).
  • Een matrix Referentie Systeemfuncties Model met mappings met het Referentiedomeinmodel Ziekenhuizen (RDZ), eHealth model (RVZ) en het Personal Health Record System Functional Model (PHR-S-FM).