Richtlijn / handleiding

Referentiesets, mappings en nieuwe concepten maken met SNOMED CT

Auteur(s)
Feikje Hielkema-Raadsveld en Elze de Groot
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
06/06/2014
Bestand
​Deze handleiding geeft een overzicht van regels en richtlijnen voor het gebruik en de uitbreiding van SNOMED CT binnen Nederland. Het is bedoeld voor zorgprofessionals en terminologen in Nederland die een referentieset willen opstellen, mappings naar SNOMED CT willen maken vanuit een bestaand codestelsel of nieuwe concepten willen coördineren.