Richtlijn / handleiding

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDS netwerken

Auteur(s)
Henk Hutink, Anton Ekker, Albert-Jan Spruyt
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
29/06/2012
Bestand
Patiënten moeten toestemming geven bij digitale beelduitwisseling tussen zorgverleners. Om technische verwerking van deze toestemming mogelijk te maken, zijn toestemmingsprofielen nodig. Dit zorgt in de optimale situatie voor borging van de privacy van de patiënt en een werkbare situatie voor de zorgverlener. Op dit moment schiet de wetgeving te kort en zijn er technische beperkingen waardoor niet alle situaties ingevoerd kunnen worden. Dit document beschrijft de toestemmingsprofielen van de patiënt op XDS-netwerken. Deze richtlijn is door experts opgesteld en beschrijft de Nederlandse verbijzondering van het ‘BPPC-profiel’ van IHE in Nederland.