Richtlijn / handleiding

Richtlijnen voor het vertalen van SNOMED CT

Auteur(s)
Asta Høy et al. Nederlandse vertaling Arnoud van den Eerenbeemt, Zorgtaal, Utrecht
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
18/02/2015
Bestand
Dit document beschrijft en formuleert aanbevelingen voor gangbare, belangrijke aandachtspunten voor het vertalen van SNOMED CT. Het biedt daarnaast houvast bij terminologische kwesties, zoals inconsistentie.​