Huisarts en ambulance

Huisarts krijgt patiëntgegevens direct digitaal vanuit ambulance

​ De huisarts is na een ambulancebezoek van zijn patiënt gelijk op de hoogte van de spoedsituatie en de verleende zorg. Het is niet vanzelfsprekend dat informatie over ambulancezorg naar de huisarts wordt doorgegeven. Vaak weet een huisarts niet dat een patiënt in een ambulance is behandeld of krijgt hij pas veel later bericht dat een patiënt naar het ziekenhuis is vervoerd. Door digitale overdracht vanuit de ambulance is dit wel mogelijk.

​De ambulanceverpleegkundige verstuurt de patiëntgegevens digitaal naar de huisarts.  De huisarts ziet in zijn computersysteem wat er met de patiënt aan de hand is en kan gelijk actie nemen, zoals bijvoorbeeld:

  • ​​Contact opnemen met de patiënt als deze na het advies van de ambulanceverpleegkundige niet naar de huisarts is gegaan.
  • Contact opnemen met het ziekenhuis over de zorg van de patiënt.
  • ​Contact opnemen met familie of bekenden van de patiënt als deze mantelzorger is.

De digitale overdracht van de ambulanceverpleegkundige naar de huisarts verbetert de zorgcontinuïteit voor de patiënt en de samenwerking in de acute zorgketen. Met deze overdracht is papierwerk verleden tijd en is de overdracht in een tel geregeld.

Welke informatie krijgt de huisarts?

Het huisarts krijgt informatie over:

  • de reden van de melding;
  • de conclusie en diagnose;
  • het advies dat gegeven is aan de patiënt;
  • de anamnese;
  • het lichamelijk onderzoek;
  • het beloop en de interventie.

 

Met deze gegevens weet de huisarts dat er contact is geweest na een 112-melding. Ook is bekend of de patiënt ter plekke is behandeld of naar het ziekenhuis is gebracht.

De overdracht is conform de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp’.

Hoe verkrijgt de huisarts de gegevens?

Voor het verkrijgen van de patiëntgegevens neemt de huisarts contact op met de regionale ambulancevoorziening (RAV). De RAV zorgt ervoor dat de gegevens digitaal naar de praktijk worden gestuurd.

Een groot aantal RAV-en biedt de functionaliteit inmiddels aan. Daarnaast zijn er RAV-en de functionaliteit nog aan het implementeren. Neem daarom contact op met de RAV om er achter te komen wanneer de functionaliteit geleverd kan worden.

Hoe werkt het?

De ambulanceverpleegkundige stuurt vanuit de ambulance de patiëntgegevens naar de huisarts. Dit gaat via de Landelijke Server Digitale Vooraankondiging (LSDV). Deze server is van Ambulancezorg Nederland.  Vanuit de LSDV wordt een EDIFACT-bericht naar de huisarts gestuurd. Dit bericht wordt verwerkt in het huisartsinformatiesysteem (HIS) van de huisarts.