12017 Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg