​​​​​​​Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Acute Zorg.​ 

Gestandaardiseerde elektronische overdracht zorgt ervoor dat acute zorgverleners direct zijn geïnformeerd over de medische situatie van de patiënt, zich sneller kunnen voorbereiden op de komst van de patiënt en tijdwinst kunnen behalen. 

De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn 'Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse vereniging voor gebruikersverenigingen van huisartseninformatiesystemen (NedHIS) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd. De richtlijn maakt samenwerking tussen acute zorgverleners inzichtelijk en geeft richting voor de elektronische gegevensuitwisseling.

Op deze pagina vindt u release 2.0 (informatie-overdracht​​ van ambulance naar SEH) en release 1.0 ((triage)verwijzingen). Hier vindt u de voorgaande versies.

Informatie-overdracht​​ van ambulance naar SEH

​Release 2​.0

Downloads

​Functioneel ontwerp

​ART-DECOR (oa dataset)

​​ART-DECOR (HTML en XML) 

Voor de uitwisselingen worden HL7 CDA documenten gebruikt. Een pilot zal op basis van dit materiaal plaatsvinden. Na deze pilot wordt het materiaal opnieuw gepubliceerd.(Triage)verwijzingen

​Release 1​.0

Downloads

​Functioneel ontwerp

​ART-DECOR (oa dataset)

​​ART-DECOR (HTML en XML) 

Voor de uitwisselingen worden HL7 CDA documenten gebruikt. Een pilot zal op basis van dit materiaal plaatsvinden. Na deze pilot wordt het materiaal opnieuw gepubliceerd.
reacties