Informatiestandaarden

Informatiestandaard medicatieproces

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de nieuwe standaard die in 2020 door zorgverleners en softwareleveranciers in de praktijk getest wordt. In het programma Gegevens Uitwisseling wordt deze versie als basis gehanteerd.
In het Medmij programma voor de PGO’s wordt nog gebruikt gemaakt van MP 9.0.7. U vindt deze versie onder deze link.
Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aangebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XML-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar.

​Rele​ase 9.1.0

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

 

Medicatieproces versie 9.1.0 is uitgebracht in overleg met de Expertgroep Medicatieproces en de betrokken IT leveranciers. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Lichaamsgewicht en lichaamslengte zijn nu zelfstandige bouwstenen in het voorschrift
 • Nierfunctiewaarde is, ook als zelfstandige bouwsteen, toegevoegd in het voorschrift

Het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg hanteert deze versie als basis. De transacties die voor de Wegiz van belang zijn, vindt u op:

De wijzigingen in het functioneel ontwerp betreffen:

 • Tekstuele aanpassingen staken/stoppen
 • Par 7.11 toegevoegd: Implementatie geïndividualiseerde distributievorm (GDV)-velden
 • MP-85, MP-93, MP-122 Use cases toegevoegd (Gebruik registreren op basis van verstrekking, Verstrekkingsverzoek met aantal herhalingen, Voorschrijven van niet geneesmiddelen)
 • Hoofdstuk 4: plaatjes bij use cases toegevoegd
 • Het gaat om nierfunctiewaarde in het voorschrift
 • MP-48 Medicatieoverzicht: Par 5.7 toegevoegd ‘Velden die niet getoond hoeven te worden’
 • Diverse tekstuele aanscherpingen/verbeteringen a. MP-131
 • Paragraaf ‘Ongeadresseerd voorschrijven’ verplaatst naar hoofdstuk ‘Beschouwingen’
 • MP-151 Proces van aanmaken concept-TA verwijderd
 • MP-128 Par 4.1.8: Toelichting ‘Medische noodzaak’
 • MP-129 Par 4.1.35: Use case toegevoegd

De documentatie is uitgebreid met extra toelichting over complexe doseringen. U vindt de toelichting onder deze link.

Overige wijzigingen:

  • Issue MP-43: Bouwsteen medicatiegebruik. Wanneer informant een persoon is, is het nu verplicht de rol mee te geven in plaats van de naam.
  • Issue MP-52: Tekstueel in dataset: Bij omschrijving ‘Gebruiksinstructie’ is een dubbele zin verwijderd.
  • Issue MP-53: Transactie voorschrift. Nieuwe bouwsteen LaboratoriumUitslag toegevoegd om bijvoorbeeld de nierfunctiewaarde mee te kunnen sturen in voorschrift.
  • Issue MP-54 en MP-55: Bouwsteen medicatieafspraak. Lengte en gewicht niet langer ín medicatieafspraak. Lengte en gewicht wel opgenomen in transactie voorschrift als aparte bouwstenen.
  • Issue MP-57: Bouwsteen medicatieafspraak. Geannuleerd-indicator is verwijderd.
  • Issue MP-58: Bouwsteen medicatieafspraak. De kardinaliteit van de groep ‘Ketenzorg relaties’ stond onterecht op 0..* (de onderliggende concepten waren al 0..*). Gecorrigeerd in de transacties Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Voorschrift.
  • Issue MP-75: Bouwsteen medicatieafspraak en medicatiegebruik. Reden wijzigen stoppen: toelichting als omschrijving toegevoegd in de conceptlijst.
  • Issue MP-79: Bouwsteen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik, concept ‘Doseerinstructie’. Diverse mogelijkheden in een cyclisch schema waren niet gedefinieerd in de templates. Dit is hersteld.
  • Issue MP-80: Bouwsteen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik, concept ‘Stoptype’. De items in de Stoptype waardelijst hebben nu nog maar één term (tijdelijk/definitief), dit is conform zibs.
  • Issue MP-81:
   • Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Voor “stoptype” zijn nu SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt zowel voor het concept zelf als voor de waarden in de waardelijst.
   • Bouwsteen medicatieafspraak. Voor “reden wijzigen stoppen” zijn SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt zowel voor het concept zelf als voor de waarden in de waardelijst.
   • Bouwsteen medicatieafspraak. Voor het concept “reden van voorschrijven” is een SNOMED codering toegewezen.
   • Bouwsteen toedieningsafspraak. Voor het concept “reden afspraak” is een SNOMED-code toegewezen. Deze heeft geen waardelijst (vrije tekst).
   • Bouwsteen medicatiegebruik. Voor waarden in de waardelijst van reden wijzigen stoppen  zijn SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt niet voor het concept zelf.
   • Bouwsteen medicatiegebruik. Voor het concept “volgens afspraak indicator” is een SNOMED-code toegekend.
  • Issue MP-89: Dataset, omschrijving doseerduur in dataset aangepast.
  • Issue MP-90: Transacties (functioneel). Beschreven in de transacties dat Toedieningsduur in combinatie met cyclisch schema niet mogelijk is. Hiervoor omschrijving “volgens protocol” gebruiken.
  • Issue MP-91: Bouwsteen verstrekkingsverzoek, concept ‘(beoogd) verstrekker’. Er is nu meer dan 1 id toegestaan voor de organisatie in de rol van verstrekker, dit is nu consistent met toedieningsafspraak en verstrekking. In de templates is template 9088 uitgefaseerd ten gunste van template 9293. Template 9293 maakt gebruik van het zib template voor zorgaanbieder.
  • Issue MP-92: De informatiestandaard had nog geen bouwsteen transacties (voor het beschikbaarstellen van 1 type bouwsteen, bijvoorbeeld medicatieafspraken). Er waren al wel organizer templates. De transacties zijn nu ook aangemaakt.
  • Issue MP-93: Bouwsteen verstrekkingsverzoek, het concept ‘aantal herhalingen’ refereerde in de omschrijving expliciet naar ‘te verstrekken hoeveelheid’, maar geldt ook voor ‘verbruiksperiode’. Dit is verduidelijkt. Geen effect op bericht templates.
  • Issue MP-94: Transactie beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling, de kardinaliteit van verstrekker / organisatienaam was onterecht 1..1, dit is hersteld naar 0..1.
  • Issue MP-95: Patiënt. Het template voor patiënt stelde BSN verplicht, dit is echter te streng voor het persoonsdomein (MedMij). Template voor patiënt op alle plaatsen aangepast naar de zib2017 versie van CDA recordTarget SDTC NL.
  • Issue MP-96: Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Een variabel aantal keer gebruiken (zonder tijdseenheid, bijvoorbeeld ‘Gebruik 1 tot 3 keer’) was niet gedefinieerd in het template. Dit is toegevoegd.
  • Issue MP-97: Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Een combinatie van meer dan één keer toedieningsduur met eventueel toedieningstijd was niet gedefineerd in het template. Dit is toegevoegd.
  • Issue MP-98: Transactie beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling, de medicamenteuze behandeling identiticatie ontbrak in de transactie, maar is wel nodig. Hersteld in de transactie. Geen aanpassing nodig in bericht templates.
  • Issue MP-100: De relevant (kopie-)MA moet meegestuurd worden in de transactie voorschrift, de kardinaliteit van MA is daarom gezet op 1..*.
  • Issue MP-103: Bouwsteen medicatiegebruik. Het template 9166 bevat de verwijzing naar voorschrijver en had een kardinaliteit van 0..1 terwijl het xsd 1..1 afdwingt. Dit is hersteld in het bestaande template.
  • Issue MP-105: Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Een extra waarde is toegevoegd aan de waardelijst voor zonodig/criterium/code.
  • Issue MP-107: De bouwstenen organizers kenden geen velden voor inhoudsverantwoordelijke en dossierhoudend zorgverlener, deze zijn toegevoegd om closed warnings meldingen te voorkomen.
  • Issue MP-108: Sommige organizer templates misten een valueSet voor statusCode. Het betreft een cosmetische wijziging in template omdat xsd dit al afdwingt.
  • Issue MP-112: Functionele verduidelijking van omschrijving welke codes voor ingredientcode gebruikt mogen worden in dataset/transacties.
  • Issue MP-130: Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak, medicatiegebruik. De afspraakdatum / registratiedatum moet altijd datum/tijd bevatten om volgordelijkheid te kunnen vaststellen. Dit is in de dataset nu ook zo gedefinieerd.
  • Issue MP-137: Bouwsteen medicatiegebruik. Informant – rol persoon. Terminologie voor Thuiszorg aangepast naar SNOMED codering.
  • Issue MP-140: Transactie medicatieoverzicht. Patient/adresgegevens. Deze stond op 0..1, maar een patiënt kan meerdere adressen hebben. Daarom aangepast naar 0..*. Geen effect op HL7-templates, hier konden al meerdere adressen worden meegegeven.
  • Issue MP-145: Bouwsteen verstrekking. Sinds MP 9.0.6 heeft verstrekkingsverzoek een SNOMED codering, maar dit is onterecht niet doorgevoerd in het template dat de relatie van verstrekking naar verstrekkingsverzoek bevat. Dit is hersteld.
  • Issue MP-149: Alle bouwstenen. MP kende een eigen template voor concept ‘toelichting’, maar de zib building block repo heeft er ook één. In verband met hergebruik over zibs heen, is het beter overal die van de zib toe te passen. Dit is doorgevoerd.
  • Issue MP-150: Bouwsteen verstrekking. Template (9255) voor verstrekking was te streng bij effectiveTime/@value (attribuut is verplicht), je moet hier eventueel een nullFlavor kunnen doorgeven. Dit is hersteld in het nieuwe template (9294).

  Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.