Informatiestandaarden

Informatiestandaard medicatieproces

De informatiestandaard Medicatieproces wordt doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de nieuwe standaard. De MP9 2.0.0 bèta release is bedoeld om betrokkenen een concreet beeld te geven van de structuur, inhoud en scope van MP9. De MP9 2.0.0 bèta release is nog niet volledig geschikt voor het bouwen van de standaard in applicaties. De opbouw en scope van de informatiestandaard staan vast, dit wordt aangevuld met een addendum waarin de scope voor de definitieve release wordt aangegeven.

In het Medmij programma voor de PGO’s wordt nog gebruikt gemaakt van MP 9.0.7. Kijk op de pagina van MP 9.0.7. voor meer informatie over deze versie.
In de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aangebracht en wordt voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Het functioneel ontwerp licht de verschillende werkstromen toe. De publicatie van ART-DECOR bevat een uitwerking van de dataset, scenario’s met de bijbehorende waardesets. Ook de HL7 templates en het XML-materiaal zijn in deze publicatie beschikbaar.

​Rele​ase MP9 2.0.0 bèta

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML, SCHEMATRON en  XML)

 

Medicatieproces versie MP9 2.0.0 bèta is uitgebracht in overleg met de Expertgroep Medicatieproces en de betrokken IT leveranciers. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In deze versie is een belangrijke uitbreiding aangebracht voor medicatie toedieningen. Hierin wordt het omgaan met GDS (de individuele medicatie-zakjes) toegelicht. Deze uitbreiding heeft de status Bèta meegekregen.
  • Voor de wisselende doseerschema’s is een concept WDS (wisselende doseerschema) geïntroduceerd. Dit is een nieuwe bouwsteen.

Een volledig overzicht van de wijzigingen vindt u op de pagina van de release-notes.

Het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg hanteert deze versie als basis. De transacties die voor de Wegiz van belang zijn, vindt u op:

De specificaties van de vorige versie (MP 9.1.0) kunt u terugvinden op de pagina MP 9.1.0.

Voor meer informatie over deze concept informatiestandaard kunt u contact opnemen met Michael Tan​.