Kernset interventies

De kernset Interventies is ontwikkeld om er voor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden eenduidige termen voor de interventies gaan gebruiken bij de patiëntenzorg. Deze eenduidigheid is nodig om er voor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden elkaar gaan begrijpen. Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden met eenduidige interventies werken. De interventies die opgenomen zijn in de Kernset Interventies zijn afgeleid van de aanbevelingen die in de (verpleegkundige) richtlijnen zijn beschreven. Hierdoor wordt het mogelijk om als beroepsgroep te leren: zijn de ingezette verpleegkundige interventies effectief, en wordt er afgeweken van de richtlijn? Kortom: verpleegkundigen en verzorgenden kunnen nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van verpleegkundige zorg verbeteren.

 

De kernset Interventies wordt stapsgewijs uitgebreid. De interventies van de volgende thema’s zijn uitgewerkt:

  • Pijn (acuut en chronisch)
  • Wond
  • Risico op delier
  • Risico op vallen
  • Risico op suïcide
  • Psychosociale zorg

Bij elke update van SNOMED CT worden – indien relevant – ook de nieuw vastgestelde interventies toegevoegd.

Referentielijst interventies:

Hieronder volgen de interventies per thema:

 

Pijn
Wond
Psychosociale zorg
Delier
Risico op vallen
Risico op suïcide

Feedbackformulier

Via het feedbackformulier kunt u feedback geven over de verschillende kernsets. Via deze link kunt u feedback geven over de patiëntproblemen.