Kernset uitkomsten van zorg

De kernset Uitkomsten van zorg is ontwikkeld om er voor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden eenduidige termen voor de uitkomsten van zorg gaan gebruiken bij de patiëntenzorg. Deze eenduidigheid is nodig zodat dat verpleegkundigen en verzorgenden elkaar gaan begrijpen. Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden met dezelfde uitkomsten gaan werken. De uitkomsten van zorg geven de mate van verandering in de gezondheidsstatus of het welbevinden aan, zoals ‘de patiënt is afhankelijk van hulp bij wassen’ of ‘de patiënt heeft een pijnscore van vijf’ (meetwaarde).

Uitkomst van zorg

  • Gezondheidsstatus
  • Meetwaarde (pijnscores, DOSS)