Mobile Healthcare 2021

De technologie moet ondersteuning bieden aan de zorgtransformatie, maar hiervoor hebben we een betere gegevensuitwisseling binnen de netwerkzorg nodig. Het Mobile Healthcare congres op 17 november 2021 biedt de sector een platform voor kennisuitwisseling om regionale samenwerkingen in gang te zetten.

Online terug kijken

Alle Nictiz sessies en de bijbehorende presentaties zijn hieronder gepubliceerd zodat je ze nog eens rustig kunt bekijken. Klik op het programma onderdeel om er direct naartoe te springen.

Plenaire sessie: De WEGIZ, en nu?

Conchita Kleijweg – Manager Advies en Innovatie

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) verplicht straks dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch verloopt. Wat moet er gebeuren om de gegevensuitwisseling digitaal te krijgen? Denk aan Eenheid van Taal en Techniek. Randvoorwaarde is governance op orde: wie pakt de regie en wie moet welke rol spelen? Daarnaast moet de communicatierol goed ingevuld worden. Bij communicatie speelt Amigo een rol. En dieper op detail spelen bibliotheken een rol.

Download de presentatie De WEGIZ en nu (pdf) en/of kijk hieronder de presentatie terug:

Tip: Podcast aflevering ‘Waarom Mars zo dichtbij is en de eigen regio zo ver weg’

Wist je dat Conchita ook een blog en een podcast aflevering gemaakt heeft over informatie-uitwisseling in de zorg?

In haar blog betoogt Conchita dat het realiseren van gegevensuitwisseling in de zorg als een Mars-missie zou moeten zijn: één team, één doel, met financiering gericht op het realiseren van dat ene doel.

In iets meer dan 20 minuten kom je alles te weten!
Luister naar deze aflevering en/of lees de blog van Conchita.

Standaardisatie en harmonisatie

Richard de Jong – projectleider vaccinatiestandaard
Ananta Sotthewes – product manager jeugdgezondheidszorg en geboortezorg

Hoe ga je van een complex en gefragmenteerd landschap naar geharmoniseerde standaardisatie? Deze interactieve sessie gaat over het bundelen van kennis en krachten. Over het gezamenlijk keuzes maken en jezelf daaraan committeren ten behoeve van het collectieve belang. De ontwikkeling van de nieuwe informatiestandaard voor vaccinatie is een mooi voorbeeld van samenwerking.

Download de presentatie Standaardisatie en harmonisatie (pdf) en/of kijk hieronder de presentatie terug:

EU Digital COVID Certificate (DCC)

Van eerste idee naar 500 miljoen DCC’s in 35 landen binnen een half jaar

Vincent van Pelt – expert internationale informatie-uitwisseling en voorzitter van de eHealth Network Subgroup on Technical Interoperability

Toen de vaccinatie tegen COVID-19 in Europa begon, werd al snel duidelijk dat het voor elk land heel lastig zou worden om een vaccinatiebewijs uit andere landen goed te kunnen controleren. Daarom hebben de Europese landen gezamenlijk afgesproken dat er 1 Europees systeem voor coronabewijzen moest komen voor een internationaal uitwisselbare oplossing. In zeer korte tijd (half jaar!) hebben meer dan 150 experts uit alle EU landen de technische specificaties opgesteld voor een veilige , betrouwbare en praktische oplossing om informatie over vaccinaties, testresultaten en herstel na doorgemaakte ziekte ook internationaal geaccepteerd te krijgen. En met succes! Vincent van Pelt, expert van Nictiz en voorzitter van de eHealth Network Subgroup on Technical Interoperability, vertelt graag meer over dit op standaarden gebaseerde project, de samenwerking en over de lessen die eruit kunnen worden getrokken.

Download de presentatie EU Digital Covid Certificate (pdf) en/of kijk hieronder de presentatie terug:

Bekijk ook het interview met Vincent van Pelt over dit onderwerp

Plenaire sessie: Bestuurdersdebat over netwerkzorg

Bestuurdersdebat met:

  • Leonique Niessen, Directeur-bestuurder Nictiz
  • Mariëlle Bartholomeus, Bestuurder Rivas Zorggroep
  • Monique Valentijn, Lid van Raad van bestuur, St. Antonius ziekenhuis
  • Dianda Veldman, Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie
  • Anita Wydoodt, Bestuurder Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis

API’s in de zorg – rondetafelgesprek

Conchita Kleijweg gaat als gespreksleider in gesprek met Remko Nienhuis (Melius Health Informatics), Corné Mulder (UMC), Mark de Lange (Vital Innovators) en Gerda Meijboom (Informatiearchitect bij Nictiz) over het nut en de noodzaak van API’s in de zorg. Hierin zal onder andere aan bod komen hoe zorginformatie met behulp van API’s toegankelijker kan worden gemaakt. Ook zal worden besproken waarom er een landelijke API-strategie moet komen, wat daarmee wordt bereikt en wie moeten worden betrokken bij de opzet.

Tip: Podcast aflevering ‘De schouders onder API’s’

Wist je dat Gerda Meijboom ook een podcast aflevering gemaakt heeft over API’s in de zorg?
In iets meer dan 20 minuten kom je alles te weten! Luister naar deze aflevering en lees de blog.

Met onderwerpen als: Wat zijn API’s? Waarom moeten we dit in de zorg meer gaan gebruiken? Gebruiken we het al? Waarom moeten we er ook een landelijke strategie met standaarden van maken, en wat is de relatie met Eenheid van Taal?

Van goede registratie naar goed hergebruik

Pim Volkert – teamleider van het Terminologiecentrum

Bij traditionele verslaglegging is informatie niet altijd geschikt voor hergebruik. Dat is jammer, want hergebruik van medische gegevens levert op meerdere vlakken voordelen op. Zo wordt informatie bijvoorbeeld inzichtelijker voor de patiënt, maar ook innovaties komen beter van de grond wanneer meer goede data kan worden hergebruikt. In deze interactieve sessie bespreekt Pim Volkert hoe we van de huidige manier van verslaglegging naar de gewenste situatie kunnen gaan, waarbij data goed kan worden hergebruikt en uitgewisseld. Om te beginnen moet er Eenheid van Taal zijn: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip. Pim gaat onder andere in op de vraag: “Wat is de rol van de zorgverlener en de ICT-leverancier bij Eenheid van Taal?”

Download de presentatie Van goede registratie naar goed hergebruik (pdf) en/of kijk hieronder de presentatie terug:

Tip: Podcast aflevering ‘Hoe zorginformatie waardevolle data wordt’

Wist je dat Pim ook een podcast aflevering gemaakt heeft over hergebruik van data?
In iets meer dan 20 minuten kom je alles te weten! Luister hier deze podcast aflevering van Pim.

Met onderwerpen als: Hergebruik van data. Wat houdt dat in, waarvoor kan het gebruikt worden, hoe werkt dit en wat is daar dan voor nodig?

Implementatie en gebruik van standaarden

Digitale informatie-uitwisseling, waar begin ik?

Henk Hutink – Teamlead Advies en Innovatie
Gert Koelewijn – Productmanager en programmamanager Acute Zorg

Onze maatschappij kan niet meer zonder ICT. De bankensector en reisbranche hebben bijvoorbeeld de afgelopen decennia grote stappen in de digitalisering gemaakt. De zorg ook, maar de fax en de telefoon worden nog veelvuldig gebruikt. Nictiz ging het afgelopen jaar in gesprek met zorgverleners over wat zij als hiccups ervaren voor digitale informatie-uitwisseling. Waarom verloopt de digitale informatie-uitwisseling in de zorg niet zo soepel? Een van de belangrijkste uitkomsten was: ‘ik wil wel, maar waar moet ik beginnen?’. Gert Koelewijn en Henk Hutink, experts van Nictiz, geven tijdens deze sessie de oplossing!

Download de presentatie Implementatie en gebruik van standaarden (pdf) en/of kijk hieronder de presentatie terug:

Meer sessies van Mobile Healthcare 2021 terugkijken?

Op de website van Mobile Healthcare staan alle livestreams gepubliceerd.

NicTALK logo

NicTALK – de podcast

NicTALK is de nieuwe podcastserie van Nictiz, gepresenteerd door Sabine Uitslag. Samen met een expert van Nictiz gaat zij elke aflevering in op de vraag: wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg?

Naar de podcast