news photo
19-12-2013
0

Dit tweeluik geeft inzicht in de problemen rond afstemming in de chronische zorg en biedt daarnaast handvatten ter verbetering.

Uit het onlangs verschenen rapport Staat van de Gezondheidszorg 2013 (IGZ) blijkt dat van beroepsbeoefenaren in de zorg niet alleen wordt verwacht dat ze medisch en zorginhoudelijk verantwoord handelen, maar ook dat ze goed communiceren en samenwerken met alle betrokkenen. Met name in de chronische zorg blijkt een goede afstemming lastig.

Onderzoeksrapport en whitepaper

In opdracht van Nictiz heeft Vektis onderzocht hoeveel zorgverleners een persoon met een chronische aandoening ziet. Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld zes zorgverleners bij betrokken zijn. Omdat de behandeling van de chronische ziekte met zoveel verschillende partijen moet worden afgestemd, neemt de complexiteit van informatie-uitwisseling toe. De whitepaper Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening)' geeft handvatten om deze afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze whitepaper geven we een kort overzicht van wat er momenteel speelt binnen de chronische zorg, met daarbij uitleg van relevante termen en onderwerpen. Daarnaast noemen we een aantal (ICT-)oplossingen die worden ingezet om gestructureerd en efficiënt met elkaar te communiceren. Tot slot geven we twaalf tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers naar een hoger niveau te tillen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het rapport ‘Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening)'? of de whitepaper ‘Samen werken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg’? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk of Kim Idzardi.


reacties