news photo
17-10-2016
0

​​​In augustus heeft Nictiz de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland gepubliceerd. De resultaten zijn nu ook beschikbaar via de website www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl Op de website kunnen ziekenhuizen op eenvoudige wijze bekijken hoe hun online patiënten-dienstverlening zich verhoudt tot die van andere ziekenhuizen. 

Inhaalslag

Ziekenhuizen zijn met een inhaalslag bezig, want enkele jaren geleden waren er nauwelijks nog portalen. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Dit is iets meer dan een kwart. 

Mogelijkheden verschillend

Het is opvallend dat de mogelijkheden die de portalen bieden zeer verschillend zijn. Academische ziekenhuizen bieden de meest uitgebreide mogelijkheden aan. Ook regionaal zijn er flinke verschillen. Zo had ten tijde van het onderzoek (juli 2016) geen enkel ziekenhuis in Groningen, Zeeland en Limburg een portaal.

​Update

De website zal jaarlijks worden ge-update. Ziekenhuizen die het komende jaar een patiëntportaal lanceren of de mogelijkheden van hun portaal uitbreiden, kunnen dit zelf melden aan Nictiz via info@nictiz.nl onder vermelding van ‘website patiëntportalen ziekenhuizen’.


reacties