news photo
18-11-2013
0

Nictiz toetst momenteel bij 10 softwareleveranciers of hun applicatie op correcte en gestandaardiseerde wijze patiëntgegevens uitwisselt.

Softwareleveranciers die het kwalificatietraject succesvol hebben doorlopen, ontvangen van Nictiz het keurmerk XIS-kwalificatie. Onlangs hebben Allegro Sultum en Gino dit keurmerk gehaald. CGM, Omnihis, Topicus en PharmaPartners hebben hun bestaande XIS-kwalificatie uitgebreid.

Met dit keurmerk weet een zorgverlener dat hij via zijn gekwalificeerde informatiesysteem medische informatie uitwisselt zoals het in de informatiestandaard is vastgelegd. Samen met het zorgveld maakt Nictiz informatiestandaarden voor elektronische uitwisseling en overdracht van patiëntgegevens. Softwareleveranciers passen deze standaarden toe in hun informatiesystemen en Nictiz toetst of de implementatie correct is. Als dat zo is, dan geeft Nictiz het keurmerk ‘XIS-kwalificatie’ uit.

Informatiestandaarden

Nictiz toetst de implementatie van de volgende informatiestandaarden:

  • informatie-uitwisseling tussen huisarts en waarnemend huisarts op een huisartsenpost;
  • uitwisseling van gegevens over verstrekte medicatie en contra-indicaties;
  • informatie-uitwisseling in de jeugdgezondheidszorg.

Deze standaarden bevatten richtlijnen voor de inhoud van de berichten die uitgewisseld worden. In deze informatie-uitwisseling bestaan allerlei zorgtoepassingsrollen, die verschillende functies kunnen vervullen. Zo kan een vaste huisarts informatie uit het dossier van de patiënt beschikbaar stellen en opvragen, terwijl een verstrekker en bewaker van medicatie (apotheek) inzage kan hebben in de medicatievoorschriften. Nictiz kwalificeert informatiesystemen voor de rollen die het informatiesysteem moet uitvoeren. Op de website van Nictiz vindt u voor welke rollen softwareleveranciers in de zorg zijn gekwalificeerd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe Nictiz de informatiesystemen van softwareleveranciers kwalificeert? Raadpleeg dan onze infographic. Voor meer informatie over het kwalificatieproces kunt u terecht bij Jan Jongenelen.


reacties