news photo
27-05-2014
0

​​‘Connectivity is the key’. Dat benadrukte keynote spreker Hessel Visser, tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei.

Hessel Visser haalde het ene na het andere aansprekende voorbeeld aan waarbij standaardisatie het toverwoord is. ‘Neem als voorbeeld het ogenschijnlijk meest eenvoudige speelgoed: Lego. Over de specificaties daarvan is jaren nagedacht. Dat is de sleutel tot standaardisatie. Kijk goed naar processen en stel vast wat de juiste bouwstenen zijn. Heb je de bouwstenen eenmaal vastgesteld, dan is het zaak om daarop voort te borduren.’

Tijdens diverse deelsessies, verzorgd door de initiatiefnemers GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz en Z-Index, werden aan de hand van praktijkvoorbeelden de verbanden tussen de verschillende standaarden duidelijk aangetoond.

Een ludieke afsluiting volgde, toen Dominique Engers met de nodige humor de ‘notulen’ van de dag doornam. Kunstig op rijm gezet, begeleid door een gitarist en met kracht uitgesproken.

Heeft u de cursusdag gemist, of wilt u een terugblik op de dag? Lees het verslag van Marita Smit en/of download hieronder de presentaties.

Plenaire presentaties:

Presentatie dagvoorzitter Nicky Hekster
Presentatie keynote spreker Hessel Visser
Ludieke afsluiting door sneldichteres Dominique Engers

Deelsessies:

Sessie A - SNOMED CT voor klinische documentatie aan de bron
Sessie B - Regionale uitwisseling van medische gegevens
Sessie C - Traceerbaarheid in ziekenhuizen
Sessie D - Instrument voor continuïteit van zorgvernieuwing
Sessie E - Digitale uitwisseling van gestructureerde documenten tussen zorgaanbieders
Sessie F - Hoe voldoe ik aan wetgeving voor Unique Device Identification (UDI) en Serialisatie?
Sessie G - SNOMED CT in de praktijk
Sessie H - Mobile health
Sessie I - G-standaard: kennis en informatie over zorgproducten
Sessie J - Informatiebeveiliging in een notendop
Sessie K - Workflow ondersteuning in de radiologie
Sessie L - Cursus G-Standaard Logic


reacties