news photo
11-10-2016
0

Op 11 oktober 2016 hebben de Stichting HL7 Nederland en Stichting Nictiz een convenant ondertekend over het beheer van HL7 FHIR-NL profielen. Gemeenschappelijke bouwstenen voor communicatie volgens de nieuwe HL7 FHIR standaard zullen gezamenlijk worden gevalideerd, beheerd en gepubliceerd. Hiermee wordt hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland gestimuleerd. HL7 Nederland en Nictiz richten samen een HL7 FHIR-NL beheerorganisatie op. Deze staat open voor deelname door alle organisaties die HL7 FHIR profielen ontwikkelen en willen bijdragen aan de (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

De nieuwe HL7 FHIR standaard wordt in snel tempo omarmd door zorginstellingen en leveranciers van ICT-toepassingen in de zorg. De HL7 FHIR standaard is een volledig "open source" standaard. De zogenaamde "core profielen" worden ontwikkeld, beheerd en gepubliceerd door de internationale HL7 FHIR organisatie. Iedere organisatie kan vervolgens van deze basisprofielen gebruik maken voor het ontwikkelen van eigen FHIR-profielen voor elk gewenst toepassingsgebied. Als consequentie van het "open source" karakter van de FHIR standaard, zullen meerdere verschillende profielen voor eenzelfde doel worden ontwikkeld en zullen diverse publicatiebronnen van profielen ontstaan. Door HL7 FHIR-NL profielen gezamenlijk op één plaats te publiceren hoeven Nederlandse gebruikers niet te zoeken naar kwalitatief hoogwaardige bouwstenen voor hun specifieke toepassingen. De door HL7 Nederland en Nictiz ingestelde HL7 FHIR-NL Beheergroep staat open voor alle organisaties die actief bij willen dragen aan deze unieke verzameling HL7 FHIR profielen.

Bert Kabbes, voorzitter van HL7 Nederland : "We beheren al 25 jaar de HL7 standaarden voor Nederland, geven implementatiegidsen uit, verzorgen opleidingen, etc. En dat gaan we nu dus ook doen voor HL7 FHIR, maar wel op een manier die past bij het karakter van deze nieuwe standaard" .

Hedde van de Lugt, manager standaarden en implementatie bij Nictiz : "Als nationaal expertisecentrum voor ICT in de zorg is standaardisatie van de informatievoorziening een van onze belangrijkste kerntaken. Ook wij zagen de noodzaak om vanwege het "open source" karakter van HL7 FHIR snel met een initiatief te komen voor het veilig stellen van de landelijke standaardisatie".

Iedereen die meer wil weten over FHIR en de HL7 FHIR-NL beheerorganisaties is van harte welkom op de HL7 Nederland Working Group Meeting op 3-4 november.

Wil je meer weten over de HL7-FHIR convenant?


reacties