news photo
15-12-2015
0

​​​Big data refereert volgens Nictiz adviseur Stefan Ottenheijm van TrendITion naar de mogelijkheid om gebeurtenissen te volgen, verklaren en voorspellen door het slim combineren en analyseren van complexe datasets uit verschillende bronnen. Deze definitie van big data beschrijft hij in de verkenning 'Big data in de gezondheidszorg'

Over big data in de gezondheidszorg wordt de laatste tijd heel veel gesproken. Maar wat is dat nou eigenlijk, vroeg Ottenheijm zich af. Die vraag heeft geleid tot een verkenning over wat Big data is, hoe big data kan worden toegepast en welke uitdagingen de gezondheidszorg te wachten staat met big data. 

Hype
Ottenheijm constateert dat big data nogal in een hype-fase zit. Iedereen spreekt erover, maar in de praktijk wordt er nog relatief weinig gebruik van gemaakt. Daar kan de gezondheidszorg meer uit halen, vindt hij. 'Omdat de zorg efficiënter, meer op maat, met minder fouten en daardoor goedkoper kan worden geleverd.' 

Onderzoek
De potentie die Ottenheijm ziet, zit ondermeer in onderzoek. Het gebruik van big data kan de wetenschap vooruit helpen als het wordt ingezet bij het inrichten en uitvoeren van onderzoek. 'Het gebruik van meer data die de specifieke kenmerken van iedere individuele deelnemende patiënt in kaart brengen, kan bijvoorbeeld helpen om beter inzicht te krijgen in waarom medicijnen bij bepaalde patiënten wel werken en bij anderen niet.' 

Betere zorg
De grote hoeveelheden data, die bijvoorbeeld in toenemende mate uit zelfmeettoepassingen komen, kunnen volgens Ottenheijm heel goed bijdragen aan de preventie van het ontstaan van ziekten. Daarnaast kan big data biedt ook een bijdrage leveren aan betere zorgverlening aan patiënten, fraude-opsporing en de voorspelling van zorgprevalentie in een bepaald gebied. 

Standaardisatie
En belangrijke uitdaging die Ottenheim beschrijft is het structureren van gegevens. Hoe wordt informatie vastgelegd en uitgewisseld. Hoewel er veel standaarden in de zorg worden toegepast, is interoperabiliteit tussen de informatiesilo's ver te zoeken. 'Zorgaanbieders registreren en verzamelen informatie op verschillende manieren in veel verschillende systemen. Uitwisseling daartussen is een moeizaam proces.' 

Privacy
Ondanks nationale en Europese wet- en regelgeving, gedragscodes van beroepsgroepen, is er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid ten aanzien van privacy. Deze onduidelijkheid belemmert het uitwisselen van gegevens en het toepassen van big data-analyses. Ottenheijm benoemt daarom de noodzaak voor een model waarbij de privacy van patiënten geborgd wordt, zonder dat daarbij de noodzakelijke bewegingsvrijheid van gegevens tussen verschillende partijen in de gezondheidszorg in het geding komt.


reacties