news photo
05-03-2015
0

​​​​​​De lessons learned van de inzet van eHealth binnen de caresector worden toegelicht. Jeroen van der Meer, voorzitter Raad van Toezicht van woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk, vertelt over de ervaringen binnen Groot Hoogwaak bij de implementatie van twee grote ICT-projecten.

Hij vertelt over de rol die domotica speelt in de nieuwbouw van de care-instelling en op de implementatie van het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD). Ook Irene Kos, verpleegkundig specialist chronische zorg bij Heliomare, revalidatiecentrum voor mensen met een beperking, deelt haar ervaringen. Zij spreekt over de eHealth-ontwikkelingen binnen de revalidatiesector en licht toe welke eHealth-toepassingen zij hebben ingezet om te werken volgens het gedachtegoed blended care bij Heliomare.

Referentiedomeinenmodel Care

Het Referentiedomeinenmodel care (RDC) is vernieuwd. De bedrijfsactiviteiten in RDC 2.0 zijn nader uitgewerkt tot procesbouwblokken. Het model is ontwikkeld voor informatiemanagers, ICT-architecten, procesontwerpers, beleidsadviseurs en ICT-managers in de Nederlandse care-instellingen. Zij kunnen dit model gebruiken bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en ICT. Erwin van Boxtel, informatiemanager (Thebe) zal in zijn verhaal toelichten wat het RDC inhoudt en hoe het binnen Thebe is ingezet.

Samen Oud

Folkert Ringnalda, Hoofd Webapplicaties (Bossers & Cnossen) gaat in op het project ‘SamenOud’ (initiatiefnemers; Menzis, Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep en het UMC Groningen). De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Meppel en Pekela doen mee aan dit project, waarbij een nieuw model voor ouderenzorg is ontwikkeld en geïmplementeerd. Het nieuwe zorgmodel heeft als doel samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers te realiseren. Het einddoel van SamenOud is dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Folkert Ringnalda licht in zijn verhaal toe wat het project precies inhoudt, welke eHealth-toepassingen zijn ingezet en wat het project heeft opgeleverd voor de ouderen.
Klik hier voor het volledige programma

Doel platformbijeenkomst iCare

Het doel van de platformbijeenkomst is informatie, business cases, best practices en inzichten met elkaar delen. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben vaak te maken met vergelijkbare vragen en ontwikkelingen rond de inrichting van ICT binnen hun organisatie. De caresector heeft aangegeven dat ze behoefte heeft aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte te voldoen, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector platformbijeenkomsten.

Voor wie is de platformbijeenkomst bedoeld?

De platformbijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers in de caresector die in hun werkzaamheden te maken hebben met problemen op het snijvlak van zorg en ICT.

Datum & locatie

De bijeenkomst vindt plaatst op donderdag 2 april van 9.30 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in de Kroonzaal in De Keizershof, Van Vollenhovenlaan 451, 3527 JK Utrecht.

Aanmelden
Wilt u meepraten, meedenken en meewerken aan oplossingen voor ICT-problemen in de caresector? Aarzel dan niet. Meld u uiterlijk donderdag 26 maart aan voor deze gratis bijeenkomst via een mail aan Irene van Duijvendijk.


reacties