news photo
10-10-2014
0

​Effectieve ICT-implementatie vereist gedifferentieerde strategie. Zo blijkt uit het onderzoek van Herrie.nu en Driestroom dat tijdens de iCare-bijeenkomst van 7 oktober werd gepresenteerd.

Jacomijn bij de Vaate (Driestroom) en Leon Chevalking (Herrie.nu) hebben onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die het gebruik van ICT bevorderen. Uit de gegeven presentatie blijkt dat er niet één standaard implementatiestrategie bestaat om ICT te implementeren in de praktijk. Jacomijn: ‘Identificeer de verschillende gebruikersgroepen en bepaal voor elke groep een eigen implementatiestrategie.’

ENS4care project

Merik Seven (Nictiz) presenteerde over een aantal projecten in Europa waar we in Nederland van kunnen leren, zoals eSense en ENS4care. Zo blijkt uit het ENS4care project dat bij een belangrijke implementatie de belemmering van eHealth vaak zit in het gebrek aan bewustzijn bij gebruikers, als het gaat om de kansen en uitdagingen die eHealth hen biedt.

HL7

Bert Kabbes sloot de ochtend af met een presentatie over HL7, die eindigde met een levendige discussie over de stelselwijzigingen in de zorg en de verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten (WMO) en wat de rol van standaarden daarbij zou kunnen zijn. Conclusie van de deelnemers was dat het gebruik van standaarden meer afgedwongen zou moet worden door de overheid.

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die zijn gegeven tijdens de iCare platformbijeenkomst.

Over het iCare platform

De caresector heeft aangegeven behoefte te hebben aan een landelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. Om aan deze behoefte te voldoen, organiseert Nictiz samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector ‘iCare platformbijeenkomsten’. Bent u werkzaam binnen de caresector op het snijvlak van zorg en ICT en wilt u de volgende keer ook deelnemen? Of heeft u vragen over het iCare platform? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.


reacties