news photo
03-07-2014
0

​​​​De beleidsbrief eHealth en zorgverbetering van het ministerie van VWS betekent volgens Nictizdirecteur Lies van Gennip ‘echt een revolutionaire verandering'.

Dit laat zij weten in een interview voor TrendITion over de beleidsbrief ehealth en zorgverbetering van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De brief vraagt volgens haar om nieuwe open informatiestandaarden voor patiënten'.

Inzage medische gegevens

In de beleidsbrief staan doelstellingen voor meer zelfmetingen bij chronisch zieken, de inzet van beeldschermzorg en domotica en inzage in medische gegevens. Binnen vijf jaar moet als het aan de bewindslieden ligt, 80 procent van de chronisch zieken en veertig procent van alle Nederlanders direct toegang hebben tot hun medische gegevens via mobiele apps of internettoepassingen.

Open informatiestandaarden

Online toegang verlenen tot medische gegevens van patiënten gaat volgens Van Gennip verder dan  gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals onderling. Van Gennip: ‘Hiervoor moet je informatie eenduidig registreren en uitwisselen. Dat kan alleen maar door de grootschalige adoptie van open informatiestandaarden. En er zijn nieuwe informatiestandaarden nodig  voor gegevensuitwisseling van zorgsystemen met consumentenelektronica.’

Patient emporwerment

Van Gennip geeft in het interview aan dat het ontwikkelen van nieuwe open standaarden tussen zorgsystemen en consumentenelektronica enorme kansen biedt om patient empowerment eindelijk echt van de grond te krijgen. ‘De burger krijgt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op zijn gezondheid en behandeling. Daarvoor moeten de gegevens uit de bestaande medische systemen wel toegankelijk worden, en moet gegevensuitwisselingmogelijk zijn. Nictiz kan hiervoor nieuwe informatiestandaarden ontwikkelen.’


reacties