news photo

‘De meerwaarde van de digitale overdracht wordt dagelijks ervaren op de afdelingen’

02-07-2013
0

Meerdere zorgregio’s in Nederland zijn bezig met de implementatie van de standaard om verpleegkundige patiëntgegevens van cure- naar care-instellingen, en andersom, elektronisch over te kunnen dragen. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam zijn één van de eerste instellingen die het eOverdracht standaard als digitale applicatie toepassen in de praktijk.
"Een algemene constatering binnen het ziekenhuis was dat we op de kwaliteit en volledigheid van de overdracht winsten konden behalen, vertelt José Jansen, transferverpleegkundige in Het Groene Hart Ziekenhuis".

‘Sinds het Vlietland Ziekenhuis de eOverdracht inzet, krijgen wij terug dat zij zeer volledige informatie ontvangen in de overdracht. Voorheen ervoeren de Care-instellingen de overdracht als onvolledig en er miste informatie’, aldus Marcha Vonk, Coördinator Transferbureau bij het Vlietland Ziekenhuis.

Voor het volledige nieuwsbericht verwijzen wij u naar de website van Linkassist​, de leverancier van POINT, waarin de eOverdracht standaard is ingebouwd. POINT (Punt voor Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers) is een Elektronisch Transferdossier waarmee via een gemeenschappelijk platform patiënten kunnen worden overdragen.

Wilt ook u de eOverdracht in uw organisatie gaan implementeren, of wilt u meer informatie over deze standaard? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.


reacties