news photo
25-09-2014
0

​eOverdracht moet ook worden ingezet bij de uitwisseling van care naar cure. Dit was een van de belangrijke conclusies tijdens de implementatiesessie eOverdracht op 23 september in Utrecht.

Dat de beroepsstandaard eOverdracht gebruikt moet worden bij de verpleegkundige overdracht stond buiten kijf tijdens de discussies die plaatsvonden tussen (transfer)verpleegkundigen, informatici uit zorginstellingen en regio’s en softwareleveranciers. De regio’s die al gebruik maken van eOverdracht doen dit nu nog vooral van het ziekenhuis naar de care-instellingen, maar ook andersom blijkt er veel behoefte aan de standaard te zijn.

Handvatten voor implementatie

Om eOverdracht te implementeren hebben de zorginstellingen nog wel wat handvatten nodig, kwam uit de discussies naar voren. Dave Ormel van RSO Haaglanden gaf deze tijdens zijn presentatie, waarin hij vertelde hoe men in de regio Den Haag de implementatie van eOverdracht heeft aangepakt. Hij gaf aan hoe belangrijk het is om te streven naar het gebruik van standaarden, en samen te werken met regio-organisatie, de betreffende softwareleverancier(s) en de zorginstellingen waarnaar wordt overgedragen. Leo Jansen van de Argos Zorggroep benadrukte ook in zijn presentatie dat het bij de implementatie helpt om een werkgroep in de regio op te richten. De kanttekening die hij echter wel plaatste was wel dat ongeacht het systeem of de standaard die je gebruikt, de kwaliteit van de verpleegkundige overdracht afhankelijk blijft van degene die de overdracht maakt.

Eerste gebruikerservaringen

De eerste ervaringen met het gebruik van eOverdracht zijn positief. Anneke Pols, verpleegkundige bij het Vlietland ziekenhuis, vertelt in haar presentatie dat met eOverdracht een enorme kwaliteitsslag is gemaakt in gegevensoverdracht. Wilt u nog meer ervaringen lezen met het gebruik van eOverdracht? Download dan de whitepaper ‘eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers’.

Heeft u de implementatiesessie gemist of wilt u rustig de presentaties nalezen, dan kunt u deze hieronder downloaden.

Plenaire presentaties

    Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine? - Irene van Duijvendijk, Nictiz
    eOverdracht en generieke overdrachtsgegevens – Erna Vreeke, V&VN, Nictiz
    Ervaringsverhaal Regio-organisatie - Dave Ormel, RSO Haaglanden

Subsessies

    A: eOverdracht, werken naar uniformiteit – Leo Jansen, Argos Zorggroep
    B: Informatiestandaard eOverdracht – Pim Volkert, Nictiz
    C: Implementatie eOverdracht Vlietland ziekenhuis – Anneke Pols, Vlietland ziekenhuis
    D: HL7 CDA, het ‘hoe, wat en waarom’ van de eOverdracht – Tessa van Stijn, Nictiz

Verslag

In het nieuwsbericht op TrendITion leest u een verslag van de implementatiesessie, gemaakt door Frederieke Jacobs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over eOverdracht, lees dan de whitepapers ‘Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens’ en ‘eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers’, en bekijk de Quick Reference Card eOverdracht. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk.


reacties