Het kennismagazine ‘E-health & ethiek’ helpt bij het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij e-health

Ethiek verhoogt de waarde van e-health

03/09/2018
De rol van e-health in de Nederlandse zorg wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd roept de toename van e-health ook ethische vragen op. Het belang van ethiek bij e-health wordt steeds vaker onderschreven, maar hoe maak je dit nu concreet in de praktijk? Het kennismagazine ‘E-health & ethiek’ biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health. Dit magazine wordt vandaag overhandigd aan Annelien Bredenoord, oa. hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie.

Technologie maakt het op grote schaal delen van informatie mogelijk. Echter, we moeten niet zomaar uitgaan van het idee dat technologische ontwikkeling per definitie goed is. Want wat is goede e-health? Is e-health wel geschikt voor iedereen? Verandert digitale zorg de relatie tussen patiënt en zorgprofessional ten goede? Is het wel ethisch dat bewezen e-health oplossingen niet meer worden gebruikt? We moeten deze moeilijke vragen niet omzeilen, maar met elkaar in gesprek gaan over hoe e-health waarde toevoegt aan alle betrokkenen en bijdraagt aan betere zorgverlening en betere gezondheid.

‘Ethiek blijkt vaak een enabler van goede nieuwe oplossingen.’ Annelien Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Ethiek in drie delen

Over ethiek raak je nooit uitgepraat. Het magazine gaat in op het belang van ethiek en stipt daarbij drie thema’s aan: ethiek van data, (on)toegankelijkheid van digitale zorg en dilemma’s in het directe zorgcontact. Deze thema’s komen voort uit de bijeenkomst die Nictiz samen met het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) heeft georganiseerd.

Praktische hulpmiddelen

Ethiek is van iedereen. Maar hoe pas je ethiek goed in de praktijk toe? Er bestaan veel voorbeelden van hulpmiddelen methodieken die helpen bij het herkennen en bespreekbaar maken van ethische problemen. In het kennismagazine worden vier hulpmiddelen toegelicht:

Ethiek en design: Jet Gispen, industrieel ontwerper en onderzoeker, heeft een website ontwikkeld met praktische hulpmiddelen om tijdens het ontwerpproces van e-health toepassingen aandacht te geven aan ethiek.

De Ethische Data Assistent: instrument om het gesprek over ethische aspecten in de voorbereiding en tijdens projecten goed uit te voeren;

Zorg en privacy bij e-health: werkgroep van ECP| Platform voor de informatiesamenleving voor zorginstellingen, patiënten, bedrijfsleven en overheid om dialoog over zorg en privacy te voeren;

Moreel beraad: een groepsgesprek waarin de casusinbrenger de kwestie aan de maximaal acht deelnemers voorlegt. Deelnemers luisteren goed naar elkaar en proberen samen verder te komen. De gespreksleider ziet erop toe dat het gesprek ook echt verloopt als een dialoog.

Meer informatie

Het kennismagazine is online beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Nell via nell@nictiz.nl en 06 143 363 59.