news photo
01-07-2013
0

Op dinsdag 25 juni gingen dertig softwareleveranciers met elkaar in gesprek over de informatievoorziening in de care.

De bijeenkomst is georganiseerd rondom het Referentiedomeinenmodel care (RDC) dat Nictiz met zorginstellingen heeft ontwikkeld. Het model ondersteunt instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het model kan bijvoorbeeld dienen als kapstok bij de inrichting van het applicatielandschap of bij de definitie van IT-roadmaps.

Informatie bij de bron

Het belangrijkste punt dat deze middag naar voren kwam, is dat registratie van informatie bij de bron, de cliënt, het ultieme doel is. Zo ver is het nog niet. Daarnaast is het beschikbaar krijgen van informatie voor zorgverleners de eerste belangrijke stap om de cliënt van de juiste zorg te kunnen voorzien.

Brug tussen zorgaanbieders en softwareleveranciers

Het RDC kan een burg vormen tussen IT-afdelingen van zorgaanbieders en softwareleveranciers. Deze brug is nodig, omdat partijen elkaar nog onvoldoende begrijpen. Deelnemers aan de bijeenkomst benadrukten hierbij het belang van eenheid van taal waarbij duidelijkheid over wat er onder bepaalde activiteiten wordt verstaan, een belangrijke voorwaarde voor succesvol gebruik van het RDC is. Daarnaast kwam naar voren dat standaardisatie flexibiliteit mogelijk maakt. Architectuur is vervolgens nodig om de standaard bouwstenen voor een flexibele informatievoorziening te ontdekken en te ontwerpen. Tot slot werd geconcludeerd dat het RDC een woordenboek is, maar een woordenboek betekent niet dat men elkaars taal spreekt. Naast het model is er ook iemand nodig die actief het gesprek tussen partijen op gang brengt. 

Een aantal leveranciers had hun klanten meegenomen. Zij vonden het erg inspirerend om in de presentaties te zien hoe andere care-instellingen het RDC hebben toegepast.

Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties van de bijeenkomst downloaden:

Verslag

Een samenvatting van de bijeenkomst leest u in het verslag.

Meer weten?

Meer informatie over het Referentiedomeinenmodel care (RDC) en het eOverdrachtsbericht vindt u op de website van Nictiz. Voor vragen kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk.


reacties