news photo
14-11-2013
0

Softwareleveranciers kunnen standaard implementeren zodat fysiotherapeut en huisarts onderling relevante gegevens kunnen uitwisselen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben in samenwerking met Nictiz onlangs de richtlijn voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut meer toegespitst op de huidige werkwijze van fysiotherapeuten. In de richtlijn is beschreven op welke momenten huisarts en fysiotherapeut digitaal informatie uitwisselen bij consulten, verwijzingen en directe toegang fysiotherapie (DTF). De richtlijn beschrijft de informatiebehoefte van de ontvangende partij bij die momenten. Voor iedere zorgverlener is het belangrijk om tijdig over actuele en relevante informatie over de patiënt te beschikken.

Informatiestandaard

Nictiz heeft de informatiestandaard aan de geactualiseerde versie van de richtlijn aangepast. Softwareleveranciers van informatiesystemen kunnen deze standaard implementeren, zodat huisartsen en fysiotherapeuten onderling medische gegevens kunnen uitwisselen die relevant zijn voor de zorgverlening.

Wat krijgen huisartsen en fysiotherapeuten dan te zien?

Hieronder worden enkele voorbeelden* van berichten getoond die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden nadat softwareleveranciers de bovengenoemde standaard in hun informatiesystemen hebben geïmplementeerd.

Verwijsbrief (van huisarts naar fysiotherapeut)

Consultantwoord (van fysiotherapeut naar huisarts)

Eindverslag (van fysiotherapeut naar huisarts)

DTF pluis (van fysiotherapeut naar huisarts)

*De voorbeelden zijn fictief, de tekstregels met een sterretje ervoor geven aan waar de informatie vandaan komt en de tekstregels met een rondje ervoor geven de informatie weer die de huisarts of fysiotherapeut te zien krijgt.

Hoe verder?

Softwareleveranciers, fysiotherapeuten en huisartsen kunnen de informatiestandaard nu oppakken en implementeren. Nictiz en KNGF zullen hier mede aandacht voor vragen en het proces begeleiden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over digitale informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met Rob Stadt van het KNGF. Zie verder ook het nieuwsbericht op de KNGF-website.


reacties