news photo
22-07-2015
0

Met een gekwalificeerd informatiesysteem weten zorgverleners dat zij informatie uitwisselen volgens de informatiestandaard

De leveranciers zijn voor de volgende rollen gekwalificeerd:

  • Digitalis is met Statusscoop gekwalificeerd voor de rollen Medicatieraadpleger en –bewaker, en Raadpleger labgegevens;

  • VCD is met het ziekenhuisapotheeksysteem Vi-Pharma gekwalificeerd voor de rol Medicatieraadpleger;

  • Promedico is met het systeem VDF voor de apotheekhoudende huisarts gekwalificeerd voor alle van toepassing zijnde rollen.

  • Pharmapartners is met de systemen Medicom, Pharmacom en Hapicom gekwalificeerd voor de rollen Medicatiebewaker en Conditiebeschikbaarstellend systeem.

  • Epic is met het systeem Epicare voor de rol Medicatieraadpleger gekwalificeerd.

Op de website van Nictiz staat een totaaloverzicht van gekwalificeerde leveranciers en een uitleg van de zorgtoepassingsrollen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe Nictiz de informatiesystemen van softwareleveranciers kwalificeert? Raadpleeg dan onze infographic. Voor meer informatie over het kwalificatieproces kunt u terecht bij het kwalificatieteam​.


reacties