news photo
11-12-2014
0

​​Dit eHealthboek bevat lessons learned en kansen en bedreigingen van eHealth. Aan dit boek hebben de afgelopen negen maanden 250 eHealth-kenners uit Nederland bijgedragen. Ook Nictiz heeft zes artikelen geleverd.
In het gratis e-boek worden de theorie en praktijk over eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth-innovaties?

Met dit co-creatie eHealthboek willen circa 250 co-auteurs iedereen in de zorg positief prikkelen om te komen tot verandering met behulp van eHealth. Het boek is geschreven voor en door wetenschappers, innovatoren, beleidsmakers, zorgprofessionals, cliënten en anderen die een bijzondere interesse tonen in eHealth.
Nictiz heeft bijgedragen aan het boek omdat zij ervan overtuigd is dat de kwaliteit van de zorg kan verbeteren met een juiste toepassing van ICT in zorg. Nictiz heeft ondermeer artikelen geschreven over de definitie van eHealth, facts & figures, zelfmanagement, EHealth in Europa en Meaningful Use. Directeur Lies van Gennip wijst innovators en beleidsmakers in haar artikel erop altijd het belang van de patiënt voor ogen te houden.
Het co-creatie initiatief heeft een adviesraad met zo’n tachtig bestuurders en topexperts van zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. Ook Van Gennip is lid van deze adviesraad. Door zorgprofessionals, bestuurders, innovatoren, experts en cliënten te verbinden en daarover met elkaar zowel online als op de fysieke bijeenkomsten bij Achmea en VGZ, in gesprek te komen is er een bijzondere interactie, dynamiek, samenhang en groepsvorming ontstaan.
U kunt het boek hier gratis downloaden.


reacties