news photo
14-09-2015
0

Op woensdag 9 september is de ‘Handreiking interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains 2015’ gelanceerd. Dit document is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s), Nictiz en marktpartijen.

Met interoperabiliteit wordt veilige, betrouwbare uitwisseling van medische beelden en documenten tussen verschillende XDS netwerken mogelijk gemaakt.

Convenant

Bij de lancering van de handreiking in de Domus Medica in Utrecht is een convenant ondertekend, waarin de regionale samenwerkingsorganisaties SIGRA/EZDA, Stichting Gerrit, SDSK, Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant, RijnmondNet, RSO Haaglanden, RZCC, SleutelNet, UPZuid, ZorgNet Oost (IZIT), Zorgnetwerk Midden-Brabant en Zorgring NHN hebben afgesproken zich te conformeren aan de uitgangspunten en richtlijnen uit de handreiking.


Informatie-uitwisseling

Uniforme inrichting van XDS Affinity Domains zorgt voor gelijkwaardige beveiliging, uniforme omgang met patiënt toestemming, uitwisselbare metadata, betrouwbare infrastructuren, met als resultaat een interregionaal netwerk met vergelijkbare kwaliteit. Dit bevordert informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties.

Projectleider Vincent van Pelt (Nictiz) over de handreiking interoperabiliteit:

'Het document is heel praktisch opgezet als een soort ‘kookboek’ voor het inrichten van XDS Affinity Domains, waarmee zorgorganisaties en hun RSO’s praktisch en stap voor stap aan de slag kunnen. Het legt op alle lagen van interoperabiliteit afspraken vast waarmee XDS infrastructuren in Nederland veilig en betrouwbaar informatie kunnen uitwisselen.'

Referentiedocument

De handreiking is nu al in de praktijk gebruikt als referentiedocument bij een Europees aanbestedingstraject, nog vóór de officiële oplevering dus. Laurens de Groot, klinisch informaticus en projectleider transmurale informatieuitwisseling bij het RadboudUMC: 'Mede dankzij de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’ hebben wij onze aanbesteding volgens best practices kunnen inrichten, in lijn met de in Nederland geldende norm op dit gebied. De Handreiking heeft het voor ons mogelijk gemaakt om onze aanbesteding future proof te maken: volledig in lijn met de handreiking.'


reacties