news photo
15-01-2016
0

​De nieuwe Leidraad kwaliteitsregistraties moet bijdragen aan het verbeteren van afzonderlijke kwaliteitsregistraties én aan harmonisatie van het registratielandschap. In de leidraad staan aanbevelingen om de organisatie en de inhoud van kwaliteitsregistraties in te richten en is bedoeld voor zowel het opzetten als doorontwikkelen van kwaliteitsregistraties. De leidraad is ontwikkeld door Zorginstituut Nederland en Nictiz.

Noodzakelijk voor verbetering kwaliteitsinformatie

Nederland kent ongeveer 150-200 kwaliteitsregistraties die van grote waarde zijn voor de zorg. Zorgaanbieders, patiënten, onderzoekers en zorgverzekeraars maken ieder gebruik van de informatie die deze kwaliteitsregistraties opleveren. De registraties verschillen echter in opzet, scope en aanpak. Bij de opzet van registraties wordt vaak niet gekeken naar wat er al is en ook kan sprake zijn van ‘opnieuw het wiel uitvinden’. De nieuwe leidraad biedt daarin nu uitkomst.

Domeinoverstijgende afspraken

Zorgaanbieders ervaren administratieve lasten bij het registreren van data en ook de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de data kan beter. Om hier iets aan te doen zijn domeinoverstijgende afspraken nodig. Daarom is met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, koepelorganisaties en belangenverenigingen besproken waar kwaliteitsregistraties aan zouden moeten voldoen. Het streven is te komen tot een stelsel van kwaliteitsregistraties van hoge kwaliteit dat voor alle betrokkenen zinvolle informatie oplevert en dat beheersbaar is in aantal, financiering en administratieve lasten.
 

Leidraad voor medisch specialistische zorg

De leidraad richt zich in eerste instantie op de medisch specialistische zorg omdat in deze sector de meeste kwaliteitsregistraties actief zijn. Het is een basis voor verbreding naar andere zorgsectoren en andere typen registraties.


De leidraad kwaliteitsregistraties is te downloaden uit de Kennisbank op Zorginzicht.


reacties