news photo
19-02-2015
0

​​​Nictiz, het Zorginstituut en elf zorgpartijen zorgen voor één landelijk overzicht van patiëntenregistraties.

Patiëntenregistraties leveren een waardevolle bijdrage om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het landelijke overzicht maakt voor iedereen inzichtelijk welke patiëntenregistraties er beschikbaar zijn. Dit komt de transparantie ten goede. Zorgleveranciers kunnen dit overzicht ook bijvoorbeeld voor hun informatiebeleid gebruiken.
Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat de zorg maar liefst 135 verschillende patiëntenregistraties kent die 35 zorgspecialismen bestrijken. Zo'n 88 verschillende organisaties beheren deze patiëntenregistraties. Daarnaast zijn 32 registraties in de inventarisatie opgenomen die niet direct patiëntgegevens vastleggen, maar wel betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg.

Het overzicht is nog niet volledig. Daarom doen we een beroep op medewerkers uit de zorgsector en eigenaren van registraties: Kent u registraties die niet vermeld staan in het overzicht, neem dan contact op met Henk Hutink.

Initiatief

De inventarisatie is een initiatief van Nictiz en het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland om duidelijkheid en inzage te verschaffen in kwaliteitsregistraties voor de gehele zorgsector. Beide organisaties werken samen op het gebied van duurzame registraties voor de zorg. De organisaties RIVM, ZonMw, Furore, Achmea, DHD, de ziekenhuizen AMC, LUMC, UMCU, VUmc en de brancheorganisaties NFU en NVZ hebben een belangrijke bijdrage aan de inventarisatie geleverd.

Patiëntenregistratie

In een patiëntenregistratie wordt systematisch informatie over patiënten met een bepaalde aandoening, conditie of gezondheidszorg gerelateerde service verzameld voor analyse en verspreiding. Onderzoek op lange termijn maakt het mogelijk de werking van medicatie te toetsen en behandelingen te verbeteren. Het stelt zorgverleners in staat expertise te verbeteren. Een voorbeeld van een patiëntenregistratie is de Landelijke registratie blaaskankerbehandeling.
In het inventarisatieoverzicht zijn per registratie de volgende kenmerken terug te vinden:

  • de beheerder/opdrachtgever
  • het zorgspecialisme, bijvoorbeeld oncologie
  • de omschrijving van de registratie

In de metadatabase Zorggegevens, van het RIVM, vindt u een overzicht van wie welke gegevens verzamelt met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen met gegevens over gezondheid en zorg, zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Hutink, Nictiz, 06 20120846.


reacties